Research i tworzenie dokumentów

Research

Internet jest bezkresną kopalnią wiedzy, a my jesteśmy w nim nadsztygarami. Prowadzimy działania na wszystkich dostępnych wyszukiwarkach m.in. Google, Yahoo oraz na portalach społecznościowych i tematycznych.

Nasze działania prowadzą do pozyskania cennych wyników ilościowych i jakościowych, rozwiązania problemu, ustalenia stanu faktycznego. Pozyskane dane formatujemy do pożądanego przez klienta kształtu. Każde zlecenie jest zwieńczone raportem podsumowującym osiągnięte wyniki.

Bazy danych

Pozyskane informacje zbieramy i grupujemy w formie tabelarycznej (np. MS Excel). Przygotujemy bazę na dowolny pożądany przez zleceniodawcę temat – potencjalnych klientów, kontrahentów, podwykonawców, producentów, produktów, materiałów, a nawet potencjalnych pracowników. Bazy danych stworzone przez nas są doskonałym narzędziem do dalszego realizowania zadań.

Dokumenty i umowy

Fundamentami silnej firmy są dopilnowane sprawy formalne. Osiągnięcie tego zależy od stworzenia lub dopracowania umów i dokumentów m.in. formularzy, regulaminów, protokołów, referencji i innych. Tworzymy umowy normujące zatrudnienie, umowy o współpracy, polityki prywatności, pakiety dotyczące RODO, code of conduct i wiele innych.